ul. Pańska 75 lok. 6, 00-834 Warszawa

Zespół

Aleksandra Strynkiewicz-Kondracka
Aleksandra Strynkiewicz-Kondracka
radca prawny, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny
tel: 698 665 914
mail: a.strynkiewicz@kancelaria-strynkiewicz.pl

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (część studiów zrealizowanych w ramach stypendium na Ghent University - Belgia), doktorantka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Jako radca prawny świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej – zwłaszcza w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Od lat współpracuje z podmiotami gospodarczymi zatrudniającymi dziesiątki pracowników, realizującymi wielomilionowe inwestycje, w tym podmiotami z branży budowlanej (drogownictwo, budownictwo mieszkaniowe i komercyjne). Doradza Klientom na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia (w tym w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych), zawierania, wykonywania i rozliczania umów, a także we wszelkich aspektach bieżącego prowadzenia działalności gospodarczej (w tym sprawy pracownicze oraz administracyjne). Wspiera Klientów w negocjacjach umów oraz reprezentuje ich w toku postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych (również przed NSA), a także w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi, Krajową Izbą Odwoławczą oraz w mediacjach. Doświadczenie zawodowe zdobyte jako radca prawny (również przy obsłudze podmiotów w upadłości), wykorzystuje przy obsłudze upadłościowej i restrukturyzacyjnej, w szczególności przy wdrażaniu procesów, które zabezpieczają Klientów przed utratą płynności finansowej oraz mających na celu minimalizację ryzyk związanych z niewypłacalnością.

Jako doradca restrukturyzacyjny przeprowadziła kilkadziesiąt postępowań upadłościowych – tak wobec konsumentów jak i wobec przedsiębiorców (branże motoryzacyjna, budowlana i instalacyjna, handlowo-usługowa, produkcyjna, paliwowa, ochrona osób i mienia, biogazownie, IT, pośrednictwo pracy, branża hotelarska i gastronomiczna, wydawnictwa – prasa papierowa i digital). Prowadzi nadzory w toku postępowań o otwarcie restrukturyzacji, sprawuje funkcję zarządcy w postępowaniach sanacyjnych. Przeprowadzi z sukcesami uproszczone postępowania o zatwierdzenie układu w trybie przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Doradza podmiotom gospodarczym w zakresie restrukturyzacji zobowiązań i upadłości.

Sumiennie i rzetelnie podchodzi do powierzonych obowiązków, stawia na dobrą organizację pracy i terminowość. Klienci cenią sobie duża łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność, doświadczenie procesowe oraz w negocjacjach.
Posługuje się językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym (certyfikat TOLES ADVANCED).

Tomasz Kondracki
Tomasz Kondracki
Kierownik działu upadłości i restrukturyzacji
tel: 665 540 473
mail: t.kondracki@kancelaria-strynkiewicz.pl

Ekonomista, specjalista ds. obsługi administracyjno-prawnej procesów biznesowych w przedsiębiorstwach, świadczący usługi również w zakresie doradztwa finansowego i inwestycyjnego.

Wykształcenie zdobywał w trakcie studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Nauk Ekonomicznych. Zainteresowanie ekonomią, biznesem, doradztwem finansowym i inwestycyjnym z pasji przekształciło się w wykonywaną pracę. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa finansowego i inwestycyjnego, zdobyte w toku współpracy z funduszami inwestycyjnymi oraz podmiotami z rynku nieruchomości.
Specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania i negocjacjach, w tym z instytucjami finansowymi. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji strategii rozwoju i zarządzania przedsiębiorstwami oraz w zakresie opracowywania i realizacji strategii wejścia na rynek.

Związany z Kancelarią od 2018 roku, koordynuje obsługę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, odpowiedzialny za doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz koordynację obsługi księgowo-podatkowej.

Zdjęcie Paulina Pchła
Paulina Pchła
Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny
tel: 726 073 909
mail: p.pchla@kancelaria-strynkiewicz.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku prawo, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny.
Specjalizuje się w prawie handlowym ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych, a także w prowadzeniu strategicznych negocjacji w imieniu Klientów. W trakcie swojej praktyki zawodowej zajmowała się procesami restrukturyzacji, planowaniem sukcesji przedsiębiorstw a także bieżącą obsługą korporacyjną (w tym podmiotu z udziałem jednostki samorządu terytorialnego). W swojej praktyce zawodowej zdobyła doświadczenie w zakresie prawnych aspektów reorganizacji spółek i tworzenia wewnętrznych dokumentów korporacyjnych. Uczestniczyła oraz prowadziła wiele procesów transakcyjnych, a także poprzedzające je procesy due diligence. Pozwoliło jej to na zdobycie wiedzy w zakresie przygotowywania struktury prawnej transakcji, dokumentacji transakcyjnej, w tym we współpracy z doradcami podatkowymi, księgowymi a także biegłymi rewidentami.

W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną z zakresu prawa gospodarczego i prawa spółek, reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych (w szczególności w sporach gospodarczych i korporacyjnych) oraz obsługą postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym między innymi w procesach przygotowanej likwidacji.

Zdjęcie Aleksandra Olszewska
Aleksandra Olszewska
Office manager
mail: a.olszewska@kancelaria-strynkiewicz.pl

Kierownik Kancelarii, odpowiedzialna za obsługę administracyjną Kancelarii, kontakty z Klientami, dostawcami i kontrahentami.
Wspiera Zespół w codziennej obsłudze prawnej oraz w upadłościowo-restrukturyzacyjnej, dbając o terminarz rozpraw, spotkań i zadań.

Zdjęcie Kornelia Piasecka
Kornelia Piasecka
Prawnik
mail: k.piasecka@kancelaria-strynkiewicz.pl

Prawnik

Tomasz Kostyra
Tomasz Kostyra
Of counsel
mail: t.kostyra@kancelaria-strynkiewicz.pl

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także Kursów Strategii Marketingowej na Uniwersytecie Newcastle upon Tyne oraz RD w Londynie.
Karierę zawodową rozpoczynał na początku lat 90-tych. Odpowiedzialny za rozwój działów sprzedaży i marketingu w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych oraz instytucji finansowej. Przez 7 lat prezes zarządu spółki handlowej należącej do Skarbu Państwa a także członek rad nadzorczych w firmach zależnych w Anglii, Austrii i we Francji. Założyciel Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego (SMB) i członek zarządu od 1998 roku a w latach 2000-2004 prezes zarządu tego stowarzyszenia, następnie członek Komisji Rewizyjnej. Pomysłodawca lokalnych inicjatyw związanych z promocją marketingu bezpośredniego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ekspert komisji sejmowych, zajmujących się nowelizacją przepisów prawa pocztowego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jak również ustawy o ochronie danych osobowych. Przez 2 lata członek Rady Usług Pocztowych przy Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty (obecnie UKE) a także Współprzewodniczący Komisji Etyki Biznesu przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Autor wielu artykułów na temat marketingu bezpośredniego m.in. CRM, wykorzystywania narzędzi marketingowych w biznesie oraz zarządzania bazami danych.

Wspiera Kancelarię w zakresie prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w szczególności w zakresie negocjacji biznesowych oraz wdrażania strategii przeciwdziałania niewypłacalności i restrukturyzacji zobowiązań.

Marta Biela
Marta Biela
Administration Manager / Specjalista ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych
mail: m.biela@kancelaria-strynkiewicz.pl

Kieruje obsługą administracyjną postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w szczególności postępowań upadłościowych prowadzonych wobec konsumentów. Odpowiedzialna za utrzymywanie relacji z Klientami oraz relacje i koordynowanie prac obsługi księgowo-kadrowej.