ul. Pańska 75 lok. 6, 00-834 Warszawa

Radca prawny nieruchomości Warszawa

Doradztwo prawne z zakresu obrotu nieruchomościami, uregulowania stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie i negocjacja umów najmu i dzierżawy, wsparcie z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz w postępowaniach wieczystoksięgowych. Bieżąca obsługa zarządców/administratorów nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i budowlano-mieszkaniowych.

Kancelaria w ramach świadczonej pomocy prawnej koncentruje się również na problematyce związanej z nieruchomościami – obrót nieruchomościami, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, służebności i inne ograniczone prawa rzeczowe, najem i dzierżawa powierzchni komercyjnych (również w Centrach Handlowych), postępowania wieczystoksięgowe oraz zarządzenie nieruchomościami. Kancelaria wspiera zarządców nieruchomościami, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i budowlano-mieszkaniowe – tak w bieżącym zarządzaniu nieruchomościami, dochodzeniu należności czynszowych jak i w regulowaniu praw do gruntów (m. in. w zakresie ustanawiania służebności oraz zasiedzenia gruntów lub służebności).