ul. Pańska 75 lok. 6, 00-834 Warszawa

Prawo pracy

Kancelaria posiada doświadczenie w doradztwie w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia. Mając na względzie interes Klienta oraz aktualne brzmienie przepisów obowiązującego prawa, Kancelaria opracowuje dokumenty niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pracodawcy, m. in. regulaminy pracy i wynagradzania, umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, wypowiedzenia umów o pracę, wypowiedzenia zmieniające, porozumienia czy dokumenty na potrzeby procesu przejścia zakładu pracy lub jego zorganizowanej części. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Sądami Pracy.