Przedmiotem sprzedaży jest udziału (1/2) w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kuznocin 14b, gm. Sochaczew, woj. mazowieckie, o pow. 0,1626 ha, dz. ew. nr 202/1, zabudowanej domem jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 286,90 m2, dla...

czytaj dalej