ul. Pańska 75 lok. 6, 00-834 Warszawa

Upadłość konsumencka

Nasza Kancelaria prawno-upadłościowa ASK Legal pomaga osobom, które mają problemy finansowe i obawiają się o swoją przyszłość. Oferujemy kompleksowe wsparcie niewypłacalnym przedsiębiorcom i osobom prywatnym, przygotowujemy niezbędne dokumenty od sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości do momentu oddłużenia.

Nasz zespół składa się z doświadczonych i odpowiednio wykwalifikowanych radców prawnych, adwokatów od upadłości konsumenckiej i syndyków wyznaczanych przez Sąd do prowadzenia postępowań upadłościowych. Postępowania te znamy zatem od każdej strony – zarówno z perspektywy naszych Klientów, wierzycieli, syndyka, jak i Sądu Upadłościowego. Wyróżnia nas praktyczna znajomość procesu już ogłoszonej upadłości. Dajemy zatem Państwu gwarancję rzetelnej wiedzy, profesjonalnego doradztwa i doświadczenia w procesach upadłościowych.

W sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej oferujemy pomoc w zakresie:

  • indywidualnej oceny Państwa sytuacji prawnej i finansowej;
  • przygotowania niezbędnych dokumentów oraz złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
  • reprezentacji w toku postępowania upadłościowego przed Sądem oraz wyznaczonym syndykiem;
  • przygotowania skutecznych wniosków o umorzenie zobowiązań, pozwalających na uzyskanie oddłużenia;
  • pomocy prawnej w toku całego postępowania upadłościowego (sporządzenie niezbędnych pism procesowych, wniosków na potrzeby prowadzonego postępowania upadłościowego).

Każdy nawet najmniejszy powód jest dobry do tego, aby zdecydować się na pomoc, jaką może zagwarantować tylko profesjonalny prawnik — również ryzyko upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe kierowanie wyłącznie do osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jest więc rozwiązaniem dla wszystkich niewypłacalnych osób fizycznych, które nie są w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Każdy adwokat od upadłości konsumenckiej zajmujący się tego rodzaju sprawami podejmuje działania w kierunku oddłużenia, które mogą polegać albo na zaspokojeniu wierzycieli (np. z majątku dłużnika), albo też umorzeniu części lub całości długów.

Co ważne, najnowsze przepisy prawa wprowadzają zmianę w zakresie zasadności oddalania wniosków o upadłość. O ile wcześniej osoby, które doprowadziły do zadłużenia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie mogły liczyć na postępowanie sądowe, obecnie wniosek o upadłość można złożyć zarówno z powodu utraty pracy, choroby, jak i lekkomyślnego zarządzania pieniędzmi. Kancelaria prawna ASK Legal pomoże Państwu podjąć właściwe działania w kierunku rozpoczęcia postępowania sądowego, ponieważ upadłość konsumencka to nasza specjalność.

Doświadczony adwokat od upadłości konsumenckiej — niezawodne wsparcie w każdej sytuacji?

Nie da się ukryć, że nawet ekspert w tej dziedzinie prawa nie może zagwarantować tego, jaka będzie finalna decyzja sądu. Choć dokładamy wszelkich starań w zakresie prowadzenia spraw naszych Klientów, pragniemy, aby zdawali sobie oni sprawę z tego, jakie mogą być ewentualne — niechciane — konsekwencje upadłości konsumenckiej. Bardzo często upadłość osoby fizycznej wydaje się jedynym sposobem na rozwiązanie problemu z zadłużeniem, co potwierdzi każdy prawnik z bogatym doświadczeniem w tej dziedzinie. Mimo tego upadłość może wiązać się z dość dotkliwymi, odczuwalnymi przez długi czas skutkami, do których należy m.in. ograniczony dostęp do pieniędzy i likwidacja majątku. W celu spłaty wierzycieli syndyk może zająć nie tylko wynagrodzenie za pracę oraz środki na koncie, ale także zlicytować np. samochód.

Z upadłością konsumencką wiąże się też potencjalne ryzyko utraty mieszkania, które również może podlegać licytacji. Gdy do tego dojdzie, należy je opuścić i przeprowadzić się do innego lokum, mając do dyspozycji środki z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości. Ważną konsekwencją, o której nie należy zapomnieć, jest także brak możliwości swobodnego zarządzania majątkiem. W czasie postępowania sądowego nie można bowiem dysponować składnikami majątku, które zostały włączone do masy upadłościowej.

Kancelaria prawna ASK Legal — pomoc w upadłości osoby fizycznej

Decydując się na podjęcie współpracy z naszą firmą, będą Państwo mogli cieszyć się kompleksowym wsparciem, jakie daje doświadczony prawnik do upadłości konsumenckiej. Oferujemy sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, nadzorowanie postępowania do momentu ogłoszenia upadłości czy też pomoc w umorzeniu zobowiązań bądź ustaleniu planu spłat. Jako że doskonale jest nam znany proces postępowania w przypadku upadłości konsumenckiej, jesteśmy w stanie wspierać nawet Klientów w trudnej czy nietypowej sytuacji. Zachęcamy do podjęcia współpracy z kancelarią prawną ASK Legal już dziś — gwarantujemy, że nie będą Państwo zawiedzeni!

Adwokat od upadłości konsumenckiej