ul. Pańska 75 lok. 6, 00-834 Warszawa

Upadłość konsumencka

Nasza Kancelaria pomaga osobom, które mają problemy finansowe i obawiają się o swoją przyszłość. Oferujemy kompleksowe wsparcie osobom niewypłacalnym, przygotowujemy niezbędne dokumenty od sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości do momentu oddłużenia.

Szanowni Państwo,

od wielu lat z sukcesami prowadzimy postępowania upadłościowe. Pomogliśmy już setkom naszych Klientów przygotować się do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz przeprowadzić ich przez cały proces postępowania upadłościowego, biorąc na siebie odpowiedzialność za kontakt z Sądem Upadłościowym oraz wyznaczonym w sprawie syndykiem.

Naszym celem jest zapewnienie Państwu profesjonalnego wsparcia, należyte zabezpieczenie Państwa interesu oraz ograniczenie Państwu zbędnego stresu związanego z prowadzonym postępowaniem.

Dzięki zaufaniu, którym nas Państwo na co dzień obdarzacie, byliśmy w stanie doprowadzić w prowadzonych postępowaniach do całkowitego oddłużenia.

Nasz zespół składa się z radów prawnych, adwokatów i syndyków wyznaczanych przez Sąd do prowadzenia postępowań upadłościowych. Postępowania te znamy zatem z każdej perspektywy – zarówno z perspektywy naszych Klientów, wierzycieli, syndyka jak i Sądu Upadłościowego. Wyróżnia nas praktyczna znajomość procesu już ogłoszonej upadłości.

Dajemy zatem Państwu gwarancję rzetelnej wiedzy i doświadczenia w procesach upadłościowych.

W sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej oferujemy pomoc w zakresie:

  1. indywidualnej oceny Państwa sytuacji prawnej i finansowej;
  2. przygotowania niezbędnych dokumentów oraz złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
  3. reprezentacji w toku postępowania upadłościowego przed Sądem oraz wyznaczonym syndykiem;
  4. przygotowania skutecznych wniosków o umorzenie zobowiązań, pozwalających na uzyskanie oddłużenia;
  5. pomoc prawna w toku całego postępowania upadłościowego (sporządzenie niezbędnych pism procesowych, wniosków na potrzeby prowadzonego postępowania upadłościowego).

W sprawach upadłości konsumenckiej, otwieramy bezpośredni numer infolinii – tel. 535 000 113.
Zapraszamy na bezpłatną konsultację oraz na spotkanie w Kancelarii.

Adwokat od upadłości konsumenckiej