ul. Pańska 75 lok. 6, 00-834 Warszawa

Prawo spadkowe

Pomoc prawna w sprawach spadkowych i sprawach bezpośrednio związanych ze skutkami otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy).

W zakresie świadczonych usług z prawa spadkowego mieści się:

  • stwierdzenie nabycia spadku (na podstawie testamentu lub ustawy);
  • zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku;
  • dział spadku;
  • przyjęcie spadku wprost, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza i odrzucenie spadku;
  • zachowek;
  • wyłączenie od dziedziczenia, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia;
  • wykonanie zapisu lub polecenia;
  • wydziedziczenie;
  • nieważność testamentu;
  • zaliczenie darowizn na schedę spadkową.