ul. Pańska 75 lok. 6, 00-834 Warszawa

Ochrona konkurencji, dóbr osobistych i praw autorskich

Reprezentacja w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, klauzul niedozwolonych, nieuczciwych praktyk kupieckich.

Bazując na doświadczeniu przy obsłudze przedsiębiorców z różnych branż gospodarki, Kancelaria świadczy pomoc prawną przy sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów z zakresu prawa autorskiego, w szczególności umów przenoszących majątkowe prawa autorskie i umów licencyjnych, ocenie roszczeń z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich oraz reprezentacji Klientów w postępowaniach.