ul. Pańska 75 lok. 6, 00-834 Warszawa

Zamówienia publiczne

Obsługa i doradztwo prawne w obszarze zamówień publicznych.

Naszym klientom oferujemy profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji zamówienia.

Zespół Kancelarii posiada bogate doświadczenie w zakresie sporządzania środków odwoławczych i reprezentacji Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi. Sporządzamy opinie prawne i analizy z zakresu Prawa zamówień publicznych, oferujemy pomoc prawną  w dochodzeniu roszczeń z tytułu poniesionych szkód w związku z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w związku z realizacją zamówienia. Świadczymy kompleksową obsługę prawną inwestycji budowlanych – od momentu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane do zakończenia i rozliczenia inwestycji budowlanej.