ul. Pańska 75 lok. 6, 00-834 Warszawa

Radca prawny prawo cywilne Warszawa

Kompleksowe usługi prawnicze w obszarze prawa cywilnego, w szczególności w zakresie tworzenia i opiniowania umów w transakcjach handlowych oraz doradztwa związanego z obrotem nieruchomościami i inwestycjami budowlanymi.

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym z zakresu prawa cywilnego oraz w obsłudze prawnej sporów cywilnych i handlowych, zapewnia pomoc w rozwiązywaniu sporów wynikających z niewykonania bądź nienależytego wykonania umów, dochodzenia należności na drodze przedsądowej, sądowej oraz na etapie postępowania egzekucyjnego.

Świadczymy pomoc w zakresie negocjacji i konstruowania umów cywilnych, kładąc szczególny nacisk na precyzyjne określanie praw i obowiązków stron umowy. Korzystając z doświadczenia wypracowanego w ramach praktyki procesowej, dokładamy najwyższej staranności w celu minimalizacji ryzyk Klienta w ewentualnych przyszłych sporach. W myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć, staramy się uchronić naszych Klientów przed zagrożeniami wynikającymi z posługiwania się umowami szablonowymi, niedopasowanymi do ich indywidualnych potrzeb czy zamierzeń gospodarczych.