ul. Pańska 75 lok. 6, 00-834 Warszawa

Prawnik prawo budowlane Warszawa

Obsługa prawna wykonawców i inwestorów w procesie budowlanym, bieżące doradztwo prawne na rzecz podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym. Przygotowywanie, recenzowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane oraz reprezentacja w procesach budowlanych.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie szeroko rozumianego prawa budowlanego. Reprezentujemy Klientów przed sądami i organami administracji publicznej. Sporządzamy opinie prawne, tworzymy, opiniujemy, negocjujemy umowy (konsorcjum, generalne wykonawstwo, podwykonawstwo, umowy z projektantami, z inspektorami nadzoru), dbając o interesy uczestników procesu budowlanego.

Od lat Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną na rzecz dużych podmiotów z branży budowlanej (drogownictwo, budownictwo mieszkaniowe i komercyjne), poznając proces budowlany nie tylko od strony prawnej, ale również specyfikę branży w praktyce. Bywając niejednokrotnie na terenach budowy, poznajemy prawo budowlane w praktyce.