ul. Pańska 75 lok. 6, 00-834 Warszawa

Radca prawny odszkodowania Warszawa

Dochodzenie odszkodowań z tytułu szkód na osobie, rzeczowych, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Reprezentacja Klientów na etapie postępowania likwidacyjnego przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oraz na etapie sądowym. 

Obsługa postępowań odszkodowawczych nie ogranicza się do dochodzenia odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych. Kancelaria świadczy pomoc prawną przy dochodzeniu naprawienia szkód wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej (m. in. katastrofy budowlane).

Ponadto, Kancelaria świadczy również kompleksowe usługi w zakresie windykacji należności i restrukturyzacji zobowiązań. Reprezentujemy Klientów na etapie windykacji przedsądowej, dochodzenia należności na drodze sądowej i w toku egzekucji komorniczej. W przypadku stwierdzenia niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością w rozumieniu Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego, przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości oraz o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, co niejednokrotnie stanowi bardziej efektywną drogę dochodzenia należności bądź zabezpieczenia Dłużnika.