ul. Pańska 75 lok. 6, 00-834 Warszawa

Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, dotyczących władzy rodzicielskiej nad małoletnimi oraz podziału majątku. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych, negocjacjach i mediacjach.

Mając na względzie delikatną naturę postępowań rodzinnych, do każdego postępowania podchodzimy indywidualnie, oferując kompleksową pomoc w przygotowaniu się do postępowania, reprezentując na etapie jego trwania oraz doradzając w dalszych działaniach po zakończeniu postępowań.