ul. Pańska 75 lok. 6, 00-834 Warszawa

Kancelaria prawo administracyjne Warszawa

Pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, w tym doradztwo i zastępstwo procesowe w postępowaniach przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi.

W spektrum działań Kancelarii znajduje się w szczególności obsługa postępowań przetargowych, procesu budowlanego, ustalanie warunków zabudowy, podział i scalenia gruntów, ochrona zabytków, uzgodnienia konserwatorskie.

Na bieżąco wspieramy przedsiębiorstwa budowlane – od chwili przygotowania i negocjowania warunków umów o generalne wykonawstwo lub umów podwykonawczych, w procesie pozyskiwania zamówień z sektora prywatnego i zamówień publicznych, regulowania struktury zobowiązań, poprzez zabezpieczenia inwestycji, prawidłowego wykonania umów o roboty budowlane (instalatorskie) aż do zamknięcia i rozliczenia kontraktu.