ul. Pańska 75 lok. 6, 00-834 Warszawa

Udział wynoszący 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do garażu naziemnego o pow. użytkowej 16,81 m2 położonego w Gdyni przy ul. Narcyzowej 20

Opis

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do garażu naziemnego o pow. użytkowej 16,81 m2 położonego w Gdyni przy ul. Narcyzowej 20, wchodzący w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” w Gdyni.

Cena wywoławcza

2500.00 zł

Termin składania ofert

13/10/2023

Załączniki