ul. Pańska 75 lok. 6, 00-834 Warszawa

Udział wynoszący 1/6 w prawie własności lokalu mieszkalnego o pow. 48,86 m2, położonego w Gdyni przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7/14

Opis

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 1/6 w prawie własności lokalu mieszkalnego o pow. 48,86 m2, położonego w Gdyni przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7/14 wraz z przypadającym na ten udział udziałem w nieruchomości wspólnej związanym z własnością lokalu mieszkalnego, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze: GD1Y/00086815/0.

Cena wywoławcza

40000.00 zł

Termin składania ofert

13/10/2023

Załączniki