ul. Pańska 75 lok. 6, 00-834 Warszawa

Udział (1/2) w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kuznocin gm. Sochaczew, zabudowanej domem jednorodzinnym

Opis

Przedmiotem sprzedaży jest udziału (1/2) w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kuznocin 14b, gm. Sochaczew, woj. mazowieckie, o pow. 0,1626 ha, dz. ew. nr 202/1, zabudowanej domem jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 286,90 m2, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KW: PL1O/00021107/7.

Cena wywoławcza

100000.00 zł

Termin składania ofert

06/10/2023

Załączniki