ul. Pańska 75 lok. 6, 00-834 Warszawa

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 205,90 m2 stanowiąca działkę gruntu nr 210/6 o pow. 01238 ha, położona w miejscowości Grabówko, ulica Miodowa 36, pow. kościerski

Opis

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 205,90 m2 stanowiąca działkę gruntu nr 210/6 o pow. 01238 ha, położona w miejscowości Grabówko, ulica Miodowa 36, Gmina Nowa Karczma, pow. kościerski, woj. pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze: GD1E/00044648/5.

Cena wywoławcza

700000.00 zł

Termin składania ofert

13/10/2023

Załączniki