ul. Pańska 75 lok. 6, 00-834 Warszawa

Nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka gruntu nr 210/5) o pow. 0,1238 ha położna w miejscowości Grabówko, pow. kościerski

Opis

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę gruntu nr 210/5 o pow. 0,1238 ha, położona w miejscowości Grabówko, Gmina Nowa Karczma, pow. kościerski, woj. pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze: GD1E/00044635/1.

Cena wywoławcza

47000.00 zł

Termin składania ofert

13/10/2023

Załączniki