Syndyk masy upadłości Marquard Media Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Dłużnik”, „Upadły”), ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 14...

czytaj dalej