Syndyk informuje, iż termin na składanie ofert w konkursie ofert został wydłużony do dnia 3 czerwca 2024 roku do godziny 12.00. W rezultacie wydłużenia terminu, zmianie uległy również: termin na uiszczenie wadium w wysokości 300.000, 00 zł do dnia 3 czerwca 2024 roku...

czytaj dalej